Kvinnans plats i historien

Inspirerande antologi där elva framstående forskare redogör för både vetenskapliga resultat och erfarenheter från egen undervisning och läromedelsproduktion.

239:-
  • Författare: Hans Albin Larsson (red.)
  • Artikelnummer: 10384
  • Häftad, 289 sidor, Dialogos Förlag

En viktig bok för alla historielärare

Hur kommer vi tillrätta med historieskrivningens manliga slagsida?

En fråga som ständigt är aktuell inom såväl historievetenskapen som historieundervisningen är kvinnans plats i historien. I den här inspirerande antologin redogör elva framstående forskare för både vetenskapliga resultat och erfarenheter från egen undervisning och läromedelsproduktion.

I sin essä om genushistoria visar professor Yvonne Hirdman hur definitionen av historia har förändrats sedan den moderna kvinnohistoriska forskningen gjorde sitt intåg. Professor Maria Sjöberg framhåller i sin text vikten av att det finns källor som gör historieskrivningen rättvisande. Eftersom principerna för arkivens bevarande och ordnande är ett resultat av många seklers könsdiskriminering, försvårar det forskningsläget om kvinnor, menar hon, men det finns undantag.

Hur har förutsättningarna för gymnasielärare i historia förändrats sedan början av 1970talet? Om det berättar läroboksförfattaren Hans Almgren, medan gymnasielärarna Åsa Björkman och Katarina Kvennberg visar med egna exempel att det finns utrymme att lyfta fram kvinnor och kvinnohistoria i undervisningen.