Kvinnor & makt

Ett manifest

Med avstamp i sina klassiska studier belyser Beard, författare till SPQR, den västerländska kulturens syn på kvinnor i offentligheten.

  • Författare: Mary Beard
  • Översättare: Annika Hultman Löfvendahl
  • Artikelnummer: 9331
  • Inbunden, 126 sidor, Norstedts

Varför tillrättavisades Penelope?

»Som akademiker är hon genuint skeptisk, hon vänder på frågorna och undersöker dem nästan alltid från en oväntad vinkel.« Dagens Nyheter

Mary Beards bok Kvinnor & makt knyter an till Kent Anderssons beskrivningar av romarrikets stora betydelse för vår kultur i dag. Men, inte i samma positiva anda. Mary Beard är professor i antikens historia vid Cambridgeuniversitetet i England. Hennes bok, som bygger på två föreläsningar, visar med kraft och intensitet hur den antika kulturen även har lagt grunden till att vi än i dag inte tar kvinnor på allvar, tystar dem i det offentliga samtalet och utestänger dem från makt.

Författaren tar sin utgångspunkt i Odysseus hustru Penelope som sätts på plats av sin unge son Telemachos med orden: »Att tala tillkommer männen, särskilt då mig för jag är ju den som bestämmer i huset.« Hon binder samman antiken med en 30 år gammal skämtteckning från Punch, fortfarande lika aktuell, där en ensam kvinna omgiven av män runt ett sammanträdesbord får kommentaren från ordföranden: »Det är ett utmärkt förslag, miss Triggs. Kanske någon av herrarna skulle vilja lägga fram det?«

Kvinnor & makt är en engagerad, välskriven och insiktsfull pamflett illustrerad med drastiskt förtydligande bilder. Mary Beard poängterar att problemet inte är vad kvinnor säger, utan att de överhuvudtaget säger något i offentligheten. Hon ger skrämmande exempel alltifrån antiken till dagens engelska parlament, där män häcklar kvinnliga ledamöter så högljutt att deras anföranden inte hörs och hur kvinnor som deltar i samtal i sociala medier ständigt utsätts för påhopp, kränkningar och dödshot.

Men vad är makt, vad är den till för och hur mäts den, undrar författaren, och ställer till slut frågan: »Om kvinnor inte befinner sig helt innanför maktens struktur är det väl makten och inte kvinnorna som behöver omdefinieras?«

Det är lätt att föreställa sig Mary Beard framför sig i talarstolen, höra hennes röst och tilltalas av hennes kvickhet, djupa kunskap och förmåga att knyta ihop historien och belysa en avgörande politisk fråga med antik kulturhistoria. Det är en viktig bok som bör läsas av både män och kvinnor i alla generationer – nu!

Petter Ljunggren
museipedagog på Historiska museet och Vasamuseet

 

 

 David Teniers 1600-talsmålning skildrar ögonblicket då Jupiter ger den stackars Io,
nu i form av en ko, till sin hustru Juno – för att dämpa alla misstankar om att
hans intresse för Io skulle ha varit rent sexuellt (vilket det förstås var).