Laggahärad

En medeltida socken i Uppland

Lokalhistoria från Uppland med koppling till medeltida kungaval.

299:-
  • Författare: Sven-Erik Pernler
  • Artikelnummer: 10411
  • Rikt ill. i färg och sv/v
  • Inbunden, 262 sidor, Artos

Uppland – 700 år tillbaka i tiden

En medeltida socken där kyrka och aristokrati styrde, trots frånvaro.

Laggahärad, sydost om Uppsala, är förmodligen rätt okänd för de flesta. Men säger man Mora sten nickar nog många åt det bekanta namnet. Det var nämligen på Mora äng i häradet som kungavalen ägde rum under medeltiden. Den berömda stenen är försvunnen sedan länge, men dess dimhöljda historia kan vi följa i teologie doktor Sven-Erik Pernlers detaljrika och vederhäftiga monografi där Lagga som medeltida socken skildras.

Störst utrymme i boken ägnas dock den medeltida kyrkan (såväl interiör som exteriör) som skänktes med omgivningar av kung Valdemar Birgersson till Uppsala domkyrka i slutet av 1200-talet. Det var ett s.k. kanonikat, vilket innebar att församlingen fick en icke närvarande präst eftersom kaniken även hade plats i Uppsala. Den dagliga verksamheten fick i stället skötas av en vikarie. Pernler har även studerat markinnehavet i byn. Vilka var det som ägde gårdarna? Så mycket kan Clio avslöja, att de självägande bönder var i minoritet.

 

Den treenige guden pryder korvalvet i kyrkan, synlig för alla.