Landskap i tusch

Idé, historia och praktik i kinesisk konst

Utsökt bokverk där konsthistoria och filosofi kombineras med måleriets praktik.

  • Författare: Kim Forss
  • Artikelnummer: 10447
  • Rikt ill. i färg och sv/v
  • Inbunden, 376 sidor, Andante

Linjens kraft i berg och vatten

Kim Forss närmar sig det kinesiska måleriet i en storslagen bok som andas harmoni.

Du hittar inte scener av korsfästelser eller av helgon som plågas till döds i kinesisk konst. Att avbilda våld, död och lidande är fullständigt främmande i denna gamla konsttradition, där det sköna står i centrum. Därmed inte sagt att det kinesiska måleriet är tandlöst. Det kan mana till uppror, men är i så fall subtilt insmuget i bilden, som i övrigt minner om en värld i jämvikt, om den ständiga närvaron av motsatsparet yin och yang, eller berg och vatten – shanshui – som också är namnet på det kinesiska landskapsmåleriet.

Mer om hur man tolkar kinesisk konst står att läsa i Kim Forss Landskap i tusch, ett konstverk i sig med sitt magnifika bildmaterial och sobra utförande, och med texter som slår upp dörren till denna anrika konstform. Här ges en gedigen konsthistorisk och filosofisk bakgrund, och ett rikt urval konstnärer presenteras, från begynnelsen fram till i dag, varav många tagit ställning i dagspolitiska frågor i sitt måleri, men alltså med raffinemang. Bokens andra del handlar om måleriets praktik, om material, motiv och komposition. Forss betonar dock att boken inte är en handbok, snarare en reflektion kring hans egna erfarenheter. Inspirerande är det hur som helst, konstaterar Clio.

 

Vildmarkens färger av Shitao (1642–1708).