Lavoisier och kemin

Den nya vetenskapens födelse i revolutionens tid

En såväl lärd som lättillgänglig framställning om den moderna kemins fader och om det dramatiska tidevarv då han verkade.

179:-
  • Författare: Madison Smartt Bell
  • Artikelnummer: 5407
  • Inbunden, 180 sidor, Nya Doxa

Antoine Lavoisier (17431794) förnyade den kemiska forskningen under samma tid som den franska revolutionen skakade samhället i dess grundvalar. Han gav bl.a. den först korrekta förklaringen till vattnets sammansättning och författade en lärobok i kemi, vilken hade samma inflytande för kemin som Newtons Principia hade för fysiken.

I 1700-talets Frankrike var vetenskap inte mycket till inkomstkälla, det offentliga stödet var blygsamt. Lavoisier löste det hela genom att på 1760-talet investera i La Ferme Générale, d.v.s. i det franska skattejordbruket. Förtjänsten blev kolossal och han kunde bygga sig ett privat laboratorium.

Lika intressant och driftig som Lavoisier var, tycks hans fjorton år yngre hustrun, Marie-Anne, ha varit. Hon förde minutiösa anteckningar över makens experiment och hjälpte till med utkasten till hans texter. Hennes utsökta illustrationer till Lavoisiers experiment, gjorde att hon antogs som elev till den franska nyklassicismens portalgestalt, Jacques-Louis David.

1794 tvingades Lavoisier bestiga schavotten. Här beskrivs hans liv och verk fram till denna dystra tidpunkt, parallellt som revolutionen skildras.