Legenderna om förbundsarken

Ett stort och fascinerande komplex av kultur- och religionshistoria bjuds på i denna historia om de många berättelserna kring förbundsarken.

  • Författare: Jan Retsö
  • Artikelnummer: 10638
  • Ill. i färg
  • Inbunden, 224 sidor, Appell Förlag

Årtusenden av arkdrömmar

Förvaras den heliga förbundsarken i de kristna etiopiernas heliga stad Axum?

Vad hände med den israelitiska förbundsarken som omtalas i Gamla testamentet? Varför försvinner den ur den bibliska berättelsen, och när den omtalas dessförinnan hur kommer det sig då att skildringarna är så olika? Rör det sig ens om samma föremål?

Jan Retsö, professor emeritus i grekiska, lägger ett lärt, spännande och intrikat pussel i Legenderna om förbundsarken, som är en vindlande och komplex historia om kultur och religion. Retsö närläser inte bara de text­ställen i Bibeln där arken förekommer och presenterar var forskningen står i dag, utan synar även vad som sägs om detta kultföremål i Koranen, rabbinsk litteratur och inom den etiopiska kristna kyrkan. Att författaren själv har rest mycket i regionen leder till att han bland annat kan se intressanta paralleller mellan olika skördetraditioner i Levanten och arkberättelsen i Samuels bok.

Det här är en bok som kräver sin läsare, ha gärna Bibeln till hands när du försjunker i mysteriet.