Liksom en herdinna

Litterära teman i svenska kvinnoporträtt under 1700-talet

Varför ville så många högreståndsdamer avbilda sig som herdinnor under 1700-talet? Spännande konstvetenskaplig avhandling.

279:-
  • Författare: Carolina Brown
  • Artikelnummer: 6766
  • Rikt ill. i färg och sv/v
  • Inbunden, 488 sidor, Carlsson Bokförlag

I den intressanta och rikt illustrerade doktorsavhandlingen Liksom en herdinna beskriver Carolina Brown relationen mellan bildkonsten och den litterära scenen på 1700-talet. Hur samspelar porträttmålningarna med tidens romaner och pjäser?

Avhandlingen tar sin utgångspunkt i antagandet att porträttmåleriet vid den här tiden spelade en viktig roll för människors identitetsbyggande, något man kan utläsa i till exempel brev och dagböcker. För 1700-talets kvinnor var det framför allt sagans hjältinnor och mytologins gudinnor som stod som förebilder. Men bland Dianor och Auroror framträder ytterligare två gestalter som utmärker sig: herdinnan och sultaninnan. Herdinnan med sin pastorala koppling var ett tema som blev mycket populärt vid denna tid, vilket resulterade i talrika porträtt av högreståndsdamer i herdinnekläder.

 

Även orientaliserade kvinnoporträtt – le portrait à la turque – var på modet under 1700-talet.

 

Bilden av den bildade högreståndsdamen var även populär och »den läsande kvinnan« blev vanlig som porträttyp. Här Hon älskar läsa heller än sy? av Elias Martin, 1778.