Lunds universitet under 350 år

Historia och historier

Lärosätets förflutna presenteras i stora drag i denna välillustrerade coffetable-bok, rik på perspektiv och trevliga sidospår.

299:-
  • Författare: F. Tersmeden m.fl. (red.)
  • Artikelnummer: 7999
  • Rikt ill. i färg och sv/v
  • Inbunden, 261 sidor, Lunds universitet

Kunskapsmetropolen i bilder

I ständig förvandling sedan rikskanslern De la Gardie godkände grundandet av Lunds universitet.

Ännu en bok har tagits fram med anledning av Lunds jubileumsår. Undertiteln Historia och historier anger att här handlar det om att skildra lärosätets förflutna i stora drag, men även presentera några spännande lärdomsgiganter och avgörande händelser. Bokens generösa format och rikhaltiga bildmaterial – allt arrangerat i kronologisk ordning och med specialartiklar – inbjuder till många timmar av rolig läsning och bläddring.

Clio läser med förtjusning om tillkomsten 1666 och de första åren, som kännetecknades av käbbel mellan lärarna men också av lyckade rekryteringar av professorer, och förvånansvärt snabbt placerade sig Lund på den europeiska lärdomskartan. Här står att läsa om allt från tidigt och nutida studentliv, om den berömda bokhandeln Gleerups, om alla byggnader som utgör universitetet, till om nydanande forskningsinsatser och framtida möjligheter. Kort sagt, en bok rik på perspektiv och trevliga sidospår.

Uppslag ur boken.

Uppslag ur boken.