Lustenbåtarna på Klarälven

Värmländsk flottningshistoria bjuds det på i denna fint illustrerade monografi om de små Lustenbåtarna som trafikerade Klarälven fram till 1990-talet.

  • Författare: Helena Lundgren Landin
  • Artikelnummer: 10130
  • Rikt ill. i färg och sv/v
  • Inbunden, 152 sidor, Votum

Klarälvens flytande trotjänare

I över hundra år var Lustenbåtarna ett kärt inslag i Värmlands historia.

År 1991 tog den svenska flottningens historia slut och Klarälven blev därmed Sveriges sista flottled. Utbyggda vägnät hade lett till att flottning av timmer successivt minskat och blomstringstiden på 1950-talet var ett minne blott.

Flottsystemets vattenvägar var under 1900-talets första hälft cirka 2 500 mil långt, vilket var ungefär dubbelt så långt som dåtidens järnvägsnät! I den värmländska sjön Lusten fanns ett stort virkesmagasin och två skiljeställen där timmer sorterades och levererades till närliggande industrier. Det var också här som de små gröna bogserbåtarna som namngavs efter sjön fanns. De var numrerade 1–19 och deras huvudsakliga uppgift var att dra de berömda timmersläpen från Deje och Forshaga till sågverks- och massaindustrierna i Karlstad och Skoghall.

Det är kring dessa båtar som boken Lustenbåtarna på Klarävlen spinner sin kulturhistoriska väv. Författaren Helena Lundgren Landin har hämtat information såväl från privata samlingar som i olika arkiv, framför allt i Värmlands Museums, där hon funnit ett stort antal intervjuer med människor med olika roller inom Klarälvens flottningsförening.

»Vid skiljet i Löved var allt klart klockan 07.00 och trossar och kätting var utlagt.
Sedan blåstes det i verkstadsvisslan och arbetsdagen började. Vid Löved skilje
jobbade då 120 personer.«