Lydia Wahlström

»En fantastisk biografi om ett väldigt spännande liv.« Vetenskapsradion Historia. Wahlström var en av centralgestalterna i kvinnorörelsen.

  • Författare: Ingrid Pärletun
  • Artikelnummer: 10154
  • Ill. i sv/v
  • Inbunden, 399 sidor, Historiska Media

»Gif kvinnan hennes rättigheter!«

»En fantastisk biografi om ett väldigt spännande liv.« Vetenskapsradion Historia

Efter att ha läst Ingrid Pärletuns rafflande biografi Lydia Wahlström utbrast Kristina Ekero Eriksson i Populär Historia: »Gör en tv-serie om Lydia Wahlström!« Och nog torde denna centralgestalt inom rösträttsrörelsen kunna fånga mångas intresse: Hon var den fjärde kvinnan att disputera i Sverige, blev professor i historia i Uppsala, engagerade sig i samhällsdebatten och hann med ett rikt kärleksliv, med gott om förvecklingar och svartsjuka, ja till och med triangeldramer. Därtill rörde hon sig i kretsar av idel stora namn: Klara Johansson, Emilia Fogelklou, Nathan Söderblom, Elin Wägner och Karin Boye, för att bara nämna några.

I väntan på en tv-produktion får Pärletuns initierade levnadsteckning räcka. Baserad på ett rikhaltigt källmaterial skildras Wahlströms liv utifrån centrala händelser, men även i tematiserande kapitel där hennes roll som pedagog, kristen och homosexuell lyfts fram.

 Många vänner uppvaktade Lydia Wahlström på hennes 60-årsdag.
Bland gästerna fanns Karin Boye (till höger om Lydia)
som uppvaktade med en dikt.