Madame de Sévignés brev

Breven av Madame de Sévigné (1626–1696) räknas till litteraturens klassiker. »Ett unikt och underhållande tidsvittne«, SvD.

269:-
  • Författare: Madame de Sévigné
  • Översättare: Arne Melberg
  • Artikelnummer: 8263
  • Inbunden, 264 sidor, Atlantis

»Ett unikt och underhållande tidsvittne« SvD

»Det som hände igår kväll i Tuilerierna, var det man brukar kalla för en blixt från klar himmel; men jag måste ta det från början …«

Madame de Sévignés brev räknas till litteraturens klassiker, och nu föreligger för första gången sedan 1940-talet ett urval på svenska. Madame, som var markisinna och författare, skrev regelbundet till främst manliga släktingar och vänner samt till dottern i Provence. Trots att samtliga brev brändes vid hennes död finns avskrifter från mer än 1 300 av dem bevarade. Hennes förmåga att berätta en god historia – nyheter från huvudstaden eller det senaste skvallret från hovet och de litterära salongerna – i kombination med hennes varma humor, djupa bildning och klokskap gjorde att Madame de Sévignés ryktbarhet som brevskrivare etablerades redan under hennes livstid. Allt pekar på att breven lästes högt inför adressatens vänner och bekanta, men att Madame var medveten om och accepterade det, även om all utgivning avböjdes kategoriskt. Det är tur att avskrifterna bevarats, för i dem talar 1600-talet direkt till oss.