Makt och pengar i frihetstidens Sverige

En oligarkis triumfer och slutliga nederlag 1720–1766

Frihetstiden var en period av korruption och politiskt ränkspel, visar Thomas Magnusson, professor emeritus i historia.

  • Författare: Thomas Magnusson
  • Artikelnummer: 10539
  • Inbunden, 331 sidor, Daidalos

Friheten att berika sig

Ett femte stånd tog gestalt under frihetstiden, visar ny studie.

Frihetstiden kallas som bekant perioden 1719–1772. När det karolinska enväldet föll, hyllades befrielsen och många svenskar fylldes med hopp inför framtiden. Men som framgår av professor Thomas Magnussons akademiska undersökning skulle det »snart visa sig att friheten i praktiken förvandlades till ekonomiska friheter för en begränsad överklasskrets privata intressen«. Dessa så kallade oligarker, bestående av ämbetsadeln och toppskiktet bland storköpmännen, kom att utöva den verkliga politiska makten ända fram till mitten av 1760-talet. Genom att roffa åt sig av subsidier, ge frikostiga lån åt sig själva och genomdriva lämpliga finanspolitiska åtgärder lyckades de förmera sina egna rikedomar på bekostnad av kramhandlare, importörer, landets bönder och många andra.

Makt och pengar i frihetstidens Sverige är en skarp analys av denna maktgrupperings förehavanden och av det motstånd som successivt växte fram mot den. Epoken visar sig vara kanske än mer politiskt laddad än vad som vanligen framgår, med dubbelspel, dimridåer och hot.