Makt och vanmakt i afrika

- en samtidshistoria

»Om man inte hinner läsa mer än en bok om Afrika så är det den här man ska välja.« Disa Håstad, Dagens Nyheter.

269:-
  • Författare: Roel van der Veen
  • Artikelnummer: 6780
  • Inbunden, 494 sidor, Dualis

»Om man inte hinner läsa mer än en bok om Afrika så är det den här man ska välja.« Disa Håstad, Dagens Nyheter

»Hur vi än definierar fattigdom, framstår det klart och tydligt att människors liv har förbättrats, i hela världen, på alla kontinenter – utom i Afrika.« Citatet är hämtat från den holländske historikern Roel van der Veens bok Makt och vanmakt i Afrika där han utifrån ett brett historiskt perspektiv, med betoning på förhållandena efter det kalla krigets slut, ger en samlad bild och fördjupad förståelse av den afrikanska kontinentens utvecklingsproblem.

I sin analys sätter författaren den afrikanska staten och dess ledare i centrum, och han börjar med att redogöra för hur länderna söder om Sahara blev självständiga för drygt 50 år sedan. Trots ländernas stora inbördes olikheter hittar författaren likheter mellan de nya staterna: det styrande skicket hade ofta ingen förmögenhet eller någon annan ekonomisk verksamhet att falla tillbaka på. Enklaste sättet att behålla sina privilegier var därför att formligen lägga beslag på makten och staten.