Makten över åsikterna

DN under Olof Lagercrantz och Sven-Erik Larsson

Initierad skildring av DN under 1960- och 70-talen, då två motsatser i ideologi och temperament samsades på chefsstolen.

  • Författare: Svante Nycander
  • Artikelnummer: 7239
  • Inbunden, 190 sidor, Atlantis

År 1960 inleddes på Dagens Nyheter med nya chefer för ledar- och kultursidorna: Sven-Erik Larsson respektive Olof Lagercrantz tillträdde den 1 januari och kom att sätta sin prägel på tidningen fram till mitten av 1970-talet. De var varandras motsatser i mycket, men hade identiska befogenheter. Särskilt tydliga blev de ideologiska motsättningarna mellan dem under det sena 1960-talets vänstervåg, vilken omfamnades av Lagercrantz medan Larsson stod fast vid det borgerliga.

Samtidigt kompletterade de varandra: »en oxe i samarbete med en fjäril«, menade den tidigare chefredaktören Herbert Tingsten.

Svante Nycander efterträdde Larsson som chefredaktör och chef för ledarredaktionen och var därefter mångårig medarbetare i DN. I Makten över åsikterna har han använt tidigare opublicerat material för att livfullt skildra en turbulent tid – både på tidningsredaktionen och i samhället i stort.