Människosläktets andliga för..

För första gången föreligger upplysningsfilosofen Condorcets historiefilosofiska verk i svensk översättning.

195:-
  • Författare: Marquis de Condorcet
  • Artikelnummer: 3496
  • Inbunden, 203 sidor, Carlssons

För första gången föreligger i svensk översättning upplysningsfilosofen och matematikern Jean Antoine de Condorcets verk Människosläktets andliga förkovran. Manuskriptet färdigställdes den 4 oktober 1793, dagen efter det att Condorcet hamnat i onåd hos de franska revolutionsmyndigheterna och blivit efterlyst. Utklädd till kvinna försökte han våren 1794 fly från sitt gömställe i Paris, men han fängslades och dog strax efteråt.<p<
Condorcet fick dock en postum återupprättelse och 1795 utgavs hans huvudarbete, där han i ett brett panorama över mänsklighetens historia skildrar utvecklingen från okunskap och barbari till modernt vetenskapligt tänkande. Boken är ett unikt historiefilosofiskt dokument och analysen av den mänskliga kulturens framväxt är minst sagt tankeväckande.