Maria Magdalenas evangelium

Text, översättning och historisk bakgrund

»Texten knyter an till antikens filosofiska skolor men öppnar också dörren till något radikalt nytt.« Understrecket, SvD.

239:-
  • Författare: Paul Linjamaa
  • Artikelnummer: 10513
  • Ill. i färg
  • Inbunden, 160 sidor, Dialogos

»… han älskade henne mer än oss«

Manuskriptet röjer en tidig form av kristendom med en kvinnlig huvudrollsinnehavare.

År 1898 påträffades i en egyptisk by en papyrus­skrift, författad på koptiska, med titeln Maria Magdalenas evangelium. Texten, ursprungligen från 100-talet, är relativt kort (blott fragment av nio sidor finns bevarade) och handlar inte om Jesu liv och död. I stället möter vi en uppstånden Jesus som valt Maria Magdalena som sitt språkrör för att förmedla sitt budskap till lärjungarna.

I denna utgåva återfinns grundtexten och den svenska översättningen på samma uppslag, och sidorna ur det gamla manuskriptet återges som fotografier. Religionshistorikern Paul Linjamaa står för översättningen och de gedigna kommentarerna till respektive text­avsnitt, där innehållet förklaras bland annat utifrån det antika sammanhanget – 100-­talet var en tid då kristendomen ännu var en ny och formbar religion. I ett intressant kapitel visar Linjamaa också hur bilden av Maria Magdalena förändrats genom ­historien, från ledare och betrodd följeslagare, till synderska och prostituerad.