Mariestads historia

Förhistorien och tillkomsten

Kunnigt och lättillgängligt om Mariestads äldsta historia, skrivet utifrån omfattande källstudier.

389:-
  • Författare: Åke Möller
  • Artikelnummer: 10429
  • Rikt ill. i färg och sv/v
  • Inbunden, 432 sidor, Carlsson Bokförlag

Praktverk om Mariestads äldsta tid

»Det här är en bok som förtjänar stor upp­märksamhet – ett verk som förenar noggrann lokalhistorisk analys med vida utblickar«, Dick Harrison.

Det var i oktober 1583 som hertig Karl undertecknade den stadga som gav Mariestad sina privilegier. Skälet till grundandet var att undersåtarna hade lång väg till närmaste köpstad. Men stadens historia börjar betydligt tidigare än så. Området kring Tidans utlopp i Vänern var tack vare sitt goda strategiska läge betydelsefullt många tusen år dessförinnan, visar Åke Möller i denna monografi där Mariestads förhistoria och tillkomst står i centrum, med andra ord perioden från stenålder till Vasatid.

Roligt, ja nästan lite kittlande för arkivräven, är att Möller verkligen gått till källorna. Bokens narrativ utgår inte sällan från gamla handlingar eller artefakter som får bilda utgångspunkt för en vidare historisk utblick, där författaren skildrar tidens maktstrukturer, berättar om gamla boplatser och gårdar och porträtterar såväl starka kvinnor som fogdar och biskopar.

 

Enligt hertig Karls privilegiebrev fick två marknader hållas om året. Kring sekelskiftet 1900 var marknads­platsen belägen invid Ormgatan, där första maj-tågen avslutades.