Marinmålarna

Havet, skeppet och sjömannen i konsten, från Jacob Hägg till Lars Lerin

Genom personligt färgade texter och ett överdåd av illustrationer växer en fördjupad bild av genren fram.

  • Författare: Ann Pålsson (red.)
  • Artikelnummer: 10660
  • Rikt ill. i färg
  • Inbunden, 255 sidor, Historiska Media

Stormpinade skär, segel och staffli

Den marina konsten är mångskiftande och levande, visar sober monografi.

Havet har alltid lockat människan och sedan länge utgjort ett motiv för konstnärer: rullande fartyg i upproriska vatten, en stilla vattenspegel, en regatta i skärgårdsmiljö, fiskare som undsätter manskap vid förlisning. I Marinmålarna presenteras konstformen i hela dess bredd, från fartygsporträtt och bataljmålningar, till namnkunniga konstnärer och självlärda målare som själva gick till sjöss. I personligt färgade texter av skribenter och konstkännare och till ett rikt och väl valt bildmaterial fördjupas bilden av den marina konsten och dem som skapade den.

Redan på 1700-talet blev konstformen en egen genre i Nederländerna, och på 1800-talet växte den i popularitet inte bara i England, där Turner gav den ett nytt uttryck, utan även i Sverige med Marcus Larssons dramatiska målningar och senare med Anna Rosa da Palmas skira akvareller från europeiska hamnar och svenska farvatten. I dag axlar Lars Lerin arvet med sina dukar av frusna hav och ensamma matroser.

Med texter av bland andra Claes Moser, Patrik Steorn och Erling Matz.