Mary Wollstonecraft

Författaren av Till försvar för kvinnans rättigheter - en minnesteckning

Godwins biografi över hustrun gjorde skandal på sin tid men betraktas i dag som en milstolpe i den moderna biografins utveckling.

219:-
  • Författare: William Godwin
  • Översättare: Erik Carlquist
  • Artikelnummer: 10135
  • Häftad, 116 sidor, h:ström

Pionjären inom feministisk filosofi

Godwins biografi över hustrun gjorde skandal på sin tid men betraktas i dag som en milstolpe i den moderna biografins utveckling.

Mary Wollstonecraft. Författaren av Till försvar för kvinnans rättigheter – en minnesteckning författade hennes make, filosofen William Godwin, strax efter hennes död 1794. Titeln visar hur högt han aktade hennes feministiska verk från 1792, vilket han – med all rätta – betraktade som en blivande klassiker.

Biografin baseras på alla de skrifter och brev som Mary Wollstonecraft lämnade efter sig, Godwins egna anteckningar från samtal med henne samt på intervjuer med en lång rad vänner och bekanta, och levnadsteckningen anses ha högt källvärde. Men även om den var »välbalanserad, välskriven och vänligt menad«, som Elisabeth Mansén, professor i idéhistoria, skriver i denna utgåvas efterord, fick levnadsteckningen en förödande effekt. Godwin yppade nämligen saker om hustrun som man helst skulle tala tyst om på den tiden: självmordsförsök, ett utomäktenskapligt barn … För nutida läsare ger boken intressanta inblickar i Wollstonecrafts spännande levnadsöde. Förutom att ägna sig åt skrivande, öppnade hon en skola och reste runt i Europa.