Med lögnen som vapen

Donald Trump och den amerikanska drömmens kris

En svidande redogörelse för Trumps väg till makten och fyra år som president.

249:-
  • Författare: Erik Åsard
  • Artikelnummer: 10511
  • Inbunden, 232 sidor, Historiska Media

Lögner – redan från första dagen

Viktig läsning inför det amerikanska president­valet.

Var man inte redan bekymrad över utveck­lingen i USA blir man det efter att ha läst Med lögnen som vapen av Erik Åsard, professor emeritus i nordamerikastudier. Boken är en svidande redogörelse för Donald Trumps väg till makten och hans fyra år som president. Texten speglar den stora oro Åsard känner inför årets presidentval och utgången av det. Vad kan ytterligare fyra år med Trumpadministrationen innebära för USA och omvärlden? Kan landet gå mot ett mer auktoritärt styre?

Boken, där reportage och analys blandas med Trumps ofta absurda påståenden och be­­slut, bygger på mängder av studier och under­sökningar som Åsard plöjt och som behandlar valet 2016 och vad som hänt sedan dess. Vilken världssyn har Trump och hur påverkar den hans handlande? Hur ser hans kärnväljare ut (att de skulle bestå av den vita under­klassen är att förenkla saken)? Vilket stöd har presidenten inom det republikanska partiet? Och varför ljuger Trump så ofta? Dessa är bara några av de brännande frågor som boken besvarar.