Med världen som spegel

Att leva med Egyptens gudar

Hieroglyftexter från Mellersta riket vittnar om den intrikata mytologin. Författaren är en ledande internationell egyptolog.

235:-
  • Författare: Gertie Englund
  • Artikelnummer: 3752
  • Inbunden, 336 sidor, Carlssons

Den svenska egyptologen Gertie Englund är en ledande internationell kännare av det gamla Egypten. I sin bok Med världen som spegel analyserar och diskuterar hon de egyptiska gudarna och deras komplexa förhållande till människorna. Englunds framställning baseras huvudsakligen på texter från Mellersta riket (omkring 20001650 f.Kr.), vilka återfunnits på kistor som eliten begrovs i. Hieroglyftexterna, här nyöversatta och tolkade av författaren, vittnar både om egyptiernas önskan att förstå livets ursprung samt om den rika och intrikata mytologin.

Många gudar hade ett begränsat verksamhetsfält. Hapy, exempelvis, var översvämningens gud, den stora livgivaren som sörjde för landets välstånd. Men de flesta gudar hade åtskilliga funktioner. Osiris var exempelvis både den store ledaren och allhärskaren på en gång en kosmisk gud och en gud som hörde jorden till.

De gudomliga krafternas representant på jorden var dock Farao. Hans viktigaste uppgifter var att försvara landet mot eventuella angrepp, samtidigt som han skulle söka utvidga landets gränser. Lika hård som Farao förväntades vara mot fienden, lika god skulle han vara mot sitt eget folk, visar inskrifterna. Den vanliga människan hade kungen som förebild och skulle leva enligt Maat-ideologin: i rättvisa, sanning, harmoni och balans.