Mellan arv och utopi

Moderata vägval under hundra år, 19042004

Författaren analyserar skickligt den svenska högerns historia och sätter in partiet i ett större europeisk perspektiv.

245:-
  • Författare: Torbjörn Nilsson
  • Artikelnummer: 3994
  • Inbunden, 424 sidor, Santérus Förlag

Den svenska högerns hundraåriga historia är ämnet för den välskrivande historikern Torbjörn Nilssons senaste bok, Mellan arv och utopi, vilken baseras på många års forskning vid Samtidshistoriska institutet vid Södertörns högskola.

Mycket har förändrats sedan den tid då Gustaf Fredrik Östberg och Arvid Lindman var partiledare vid seklets början, visar författaren. Hur själva politiken har utvecklats och vilka huvudfrågor som varit aktuella speglas kronologiskt i avsnitten Den problematiska demokratin, 19041935, I folkhemmets våld, 19351970 och Uppbrottets tid, 19702004. I separata kapitel gör författaren även en närstudie av högerns historiesyn, sätter in partiet i ett större europeiskt perspektiv, och tar upp sidoorganisationernas roll, från kvinno- till ungdomsförbunden. Boken visar även vilka grupper som sökt sig till partiet och vilka man försökt att locka till sig, samt presenterar ledande rikspolitiker.