Mellan himmel och helvete

Bemålade kyrktak i Göteborgs stift 1697-1812

Västsveriges unika bemålade kyrkotak presenteras i ett överdådigt praktverk. Vad föreställer de? Vilka var konstnärerna?

  • Författare: Kajsa Nyström Rudling
  • Artikelnummer: 10131
  • Rikt ill. i färg och sv/v
  • Inbunden, 273 sidor, Votum

Kyrkohimlarna i Abild, Bro och Landa

Västsveriges unika kyrkotak presenteras i ett färgsprakande och överdådigt praktverk.

Yttersta domen, himmelriket, den tronande Jesus. Den som lyfter blicken i en västsvensk kyrka kan mötas av himlingar, praktfulla takmålningar som spänner över kyrkorummets trävalv. Många av dem tillkom under 1600- och 1700-talen när de gamla medeltida kyrkorna rustades upp, men även nybyggda kyrkor fram till början av 1800-talet kunde förses med symbolladdade motiv från Bibeln.

Kajsa Nyström Rudling, konservator och antikvarie, har inventerat denna kyrkoskatt i Göteborgs stift och i Mellan himmel och helvete presenteras utifrån en rikedom av nytagna färgfotografier och intressanta analyser ett sextiotal kyrkor med himlingar. Boken innehåller även fem essäer, författade av kyrkohistoriker och byggnadsantikvarier, som sätter in målningarna i sitt sammanhang: Vilka målade dem och hur gick det till? Vad betyder kompositionerna? Påverkades motivvalen av samtidens religiösa strömningar?

Det här är en inspirerande bok som väcker lusten att bese målningarna med egna ögon.

 

 Efter en större ombyggnad av den medeltida kyrkan i Surteby på 1780-talet
tillkom ett nytt trätak målat av Jacob Magnus Hultgren.