Mellan kaos och kontroll

Social ordning i svenska flottan 1670-1716

»Boken är inte bara banbrytande vetenskaplig grundforskning, den är också synnerligen välskriven« Lars Ericson Wolke

239:-
  • Författare: AnnaSara Hammar
  • Artikelnummer: 7264
  • Inbunden, 352 sidor, Nordic Academic Press

Under stormaktstiden spelade flottan en avgörande roll för att hålla ihop det svenska riket. Flottan var också landets största arbetsgivare, samtidigt som få av dess underlydande var professionella sjömän. Många av de rekryterade var istället bonddrängar eller hantverkare, som plötsligt fann sig själva tvungna att utöva våld.

Hur upprätthölls ordningen och hur såg de sociala relationerna – i både strid och vardag – ut mellan officerare, underofficerare och manskap?

Det är ämnet för AnnaSara Hammars intressanta avhandling, som blandar stor övergripande kunskap om tiden (från 1670-talet till 1700-talets början) med en mängd mikrohistoria nedslag. Bland annat berättas om hur det gick för den som rymde från sin tjänst, hur missnöje mot makten uttrycktes och bemöttes, och hur dueller i fäktning användes för att avgöra vem som var »en duglig man«.