Militära misstag

Från underskattning av motståndaren till överambitiösa planer

En historia om spektakulära nederlag och fruktansvärda katastrofer.

269:-
  • Författare: Hugo Nordland
  • Artikelnummer: 10593
  • Ill. i sv/v
  • Inbunden, 328 sidor, Historiska Media

Flagranta felbedömningar i fält

Välskriven exposé med inkompetenta och övermodiga befälhavare i fokus.

Varför förlorade fransmännen i Azincourt 1415? Vad gick fel för britterna i Mesopotamien 1915? Hur kunde Röda armén lida nederlag vid Suomussalmi vintern 1939? I samtliga fall begick de militära ledarna fatala felsteg, och de är långt ifrån ensamma om detta i historien visar historikern Hugo Nordland i Militära misstag. Han har valt ut 24 av krigshistoriens värsta klavertramp, där exemplen spänner över olika epoker och olika delar av världen. Med sin förmåga att förklara komplexa skeenden och sitt driv i berättandet förmår Nordland att väcka läsarens intresse för alla dessa operationer som gick så fel.

Så vad fallerade? Nordland delar in ­miss­tagen i sex kategorier och bjuder på fyra fall ur vardera gruppen: underskattning av ­motståndaren; självdestruktiva doktriner; fatal försumlighet; nonchalerad logistik; felaktigt valda stridsplatser och över­ambitiösa planer. I samtliga fall fattades beslut som ledde till att mängder av soldater på den egna sidan dog helt i onödan.