Minkriget i Östersjön

1914-1915

Örlogskapten Gunnar Möller ger en ingående redogörelse för minkriget under de första krigsåren. Mycket rikt illustrerad.

  • Författare: Gunnar Möller
  • Artikelnummer: 7827
  • Rikt ill. i färg och sv/v
  • Kartonnage, 624 sidor, Columbus

Minkrigföringen påverkar oss än i dag

»Det är en mycket välskriven bok och stundom bjuder den på en ganska spännande läsning.« Bibliotekstjänst

Minor har använts i sjökrig i drygt tvåhundra år, men först under första världskriget blev användningen omfattande. Östersjön som grunt innanhav var särskilt lämpad för minkrigföring och uppemot 65 000 sjöminor lades ut under kriget, varav 10 000 ännu beräknas ligga kvar på bottnen. Årligen letar en och annan sig in i fisketrålare men de ställer även till med problem vid kabel- och pipelinedragning.

För första gången skildras denna hemlighetsfulla krigsverksamhet i vårt närområde i bokform och detta av örlogskapten Gunnar Möller, som är en av de ledande experterna på historisk minkrigsverksamhet i Östersjö- och Nordsjöområdet. Insiktsfullt och med stor detaljrikedom redogör författaren för åren 1914–1915 då minorna lades ut, de skyddsåtgärder som vidtogs samt konsekvenserna av krigföringen för såväl fartyg som människor. Möller berättar även om krigshändelser omkring själva minkriget, som var en komponent i det totala sjökriget.

Vraket av V99 väster om Pissen. V99 fastnade i de ryska minspärrarna.

Lastning av mina på ubåt.

Boken är riktligt illustrerad, bland annat med kartor som visar händelseförlopp
och hur förflyttningar ägt rum.