Montaillou

En fransk by 1294-1324

»Närmare än så här kommer vi inte medeltidens människor«, SvD. Inkvisitionens förhörsprotokoll ligger till grund för denna klassiska bymonografi.

209:-
  • Författare: Emmanuel Le Roy Ladurie
  • Översättare: Jan Stolpe
  • Artikelnummer: 10226
  • Danskt band, 704 sidor, Natur & Kultur

En efterlängtad nyutgåva

En oumbärlig ögonöppnare till en sällsam medeltida värld.

År 1975 slog Emmanuel Le Roy Ladurie igenom med Montaillou. En fransk by 1294–1324, om hur inkvisitionen drabbade människorna i en liten bergsby i franska Pyrenéerna. Den toppade försäljningslistor i Frankrike, vilket väckte stor förvåning i Sverige, där intresset för böcker om historia vid denna tid var ytterst ljumt. Men så översattes boken till svenska av Jan Stolpe och succén var ett faktum även här: Montaillou blev det verk som satte fart på svenskarnas historieintresse, något som ännu inte avtagit. I Svenska Dagbladet skrev en lyrisk recensent: »Med en talang som de flest romanförfattare skulle avundas honom väcker Le Roy Ladurie upp de längesedan döda och låter dem tala, älska och avlusa varandra. Närmare än så här kommer vi inte medeltidens människor.«

I sin bymonografi har författaren använt sig av inkvisitionsdomstolens ytterst detaljerade förhörsprotokoll – över stort som smått – för att skildra byn och dess invånare, vilka var de sista som stödde den kätterska dualistiska rörelsen. Denna nyutgåva innehåller ett förord av Annika Sandén.