Muhammed

En biografi

Lätt reviderad utgåva av denna klassiska Muhammedbiografi. »Ett obligatorium för alla som intresserar sig för islam.«, BTJ.

  • Författare: Maxime Rodinson
  • Översättare: Ingvar Rydberg
  • Artikelnummer: 10117
  • Häftad, 287 sidor, Alhambra

Klassisk biografi om profeten Muhammed

»Ett obligatorium för alla som intresserar sig för islam.« BTJ

För femtio år sedan utkom den franske religionshistorikern Maxime Rodinsons levnadsteckning över islams grundare, profeten Muhammed (på svenska 1981). Den har varit obligatorisk läsning för alla som studerar islamologi och betraktas som en klassiker. Nu har en lätt reviderade utgåva utkommit, försedd med förord av religionshistorikern Jan Hjärpe, som skriver: »Rodinsons livfulla och läsvärda framställning vilar på en kritisk tolkning av de arabiska källor som finns, kombinerat med hans bruk av annat källmaterial … Hans enorma beläsenhet kommer verkligen fram i den fascinerande skildring som han ger oss.«

Boken börjar med en skildring av det politiska läget på den arabiska halvön med omnejd, århundradena före och kring Muhammeds födelse. Så tar profetens levnadshistoria vid – med uppväxt, giftermål, sökandet efter Gud, ärkeängeln Gabriels uppenbarelser – och islams framväxt. Interfolierat i texten finns Korancitat, med koppling till profetens liv.