Fynd!

Musikens politiska ekonomi

Lagstiftningen, ljudmedierna och försvaret av den levande ...

2013 års Cliopristagare Rasmus Fleischer förenar estetik med ekonomi, politik och ny teknik när han skildrar musiklivets reglering under 1900-talet.

229:-
49:-
  • Författare: Rasmus Fleischer
  • Artikelnummer: 7057
  • Häftad, 628 sidor, Ink förlag

Under 1900-talet förändrades musiklivets villkor i grunden. Bruket av nya elektroniska ljudmedier innebar att musik kunde framföras utan musikers faktiska närvaro. En av konsekvenserna var att ”levande musik” myntades som begrepp. Såväl fackföreningar som proggaktivister och kulturpolitiker ville försvara den levande musiken mot dess förmenta motsats, ”mekanisk musik”. Det var dock inte alltid självklart var gränsen skulle dras mellan människa och maskin, eller mellan konst och teknik.

Musikens politiska ekonomi tar ett brett historiskt grepp om musiklivets reglering under 1900-talet. I denna avhandling förenas estetik och ekonomi, politiska ideologier och tekniska medier. Boken berör allt från stumfilmens försvinnande, idén om musiken som upplevelseindustri, till hur det fascistiska Italien gav stöd åt skivbolagens intressen och varför Musikerförbundet ville införa en särskild diskoteksavgift. Skarpsinnigt skildrar 2013 års Clioprismottagare Rasmus Fleischer förhistorien till vår tids konflikter om musikens digitalisering.