Myternas etrusker

Carlssons

Bokens fokus riktas mot mytbildningen kring etruskerna och idén om att de var överlägsna romarna, men det gåtfulla folket skymtar även fram.

  • Författare: Barbro Santillo Frizell
  • Artikelnummer: 10110
  • Rikt ill. i färg och sv/v
  • Inbunden, 215 sidor, Carlssons

Förlorarna som älskas av alla

Myterna om etruskerna uppstod redan under antiken och lever kvar än i dag.

Många italienare identifierar sig med etruskerna och inte med romarna. Hur kan det komma sig? Denna fråga är utgångspunkten för Barbro Santillo Frizell, mångårig chef för Svenska Institutet i Rom, i hennes undersökning av hur kulturarvet efter och mytbildningen kring etruskerna påverkats av olika aktörer under historiens gång, i synnerhet sedan Grand Tour-resenärerna under 1700-talet. Redan familjen Medici hävdade att de härstammade från etruskerna och de lät författa en bok om folkslaget, i vilken idén etablerades att etruskernas kultur var överlägsen romarnas, en tanke som skulle visa sig mycket livskraftig.

Även om Santillo Frizells bok huvudsakligen handlar om mytbildningen, skymtar det gåtfulla folket fram, och vi lär oss om deras språk och om det ruinlandskap de lämnat efter sig. I boken visas för första gången för svensk publik akvareller med motiv från etruskiska gravar, målade under slutet av 1800-talet innan fotografiet slagit igenom vid arkeologiska undersökningar. De berättar om vardag, religiösa föreställningar, sportevenemang och frigjorda kvinnor.

 

En av de unika 1800-talsakvarellerna som visas i boken.