Mythos

De grekiska myterna återberättade

»Den är underhållande, fylld av lärdom och drivs av Frys kärlek till berättandet. Gott så! «, Ida Östenberg, SvD.

  • Författare: Stephen Fry
  • Översättare: Molle Kanmert Sjölander
  • Artikelnummer: 10435
  • Ill. i färg
  • Inbunden, 446 sidor, Albert Bonniers Förlag

Liderliga och hämndlystna gudar

Tillvarons obegripliga kaos förvandlat till en väv av legender och sagor.

Grekerna fjäskade minsann inte för sina gudar. Deras mytologi handlar till stor del om människans kamp för att befria sig från ­gudarnas inblandning: deras övergrepp, ­deras klå­fingrighet, deras förtryck.

Någon som tidigt fascinerades av förvecklingarna på Olympen är Stephen Fry, och i Mythos visar han prov på sina kunskaper om antiken när han tar oss med till den ­absurda värld där en gud kunde sluka sin egen av­komma för att undgå sitt öde (se ­bilden intill) och en människa förblindas om det vill sig illa … Med esprit och träffsäkerhet åter­berättar han en mängd klassiska ­myter, däri­bland de om världens skapelse, Amor och Psyche, ­Prometheus och elden samt Echo och ­Narkissos. »Fry är på sitt allra bästa berättar­humör … ­Gudarna kommer att bli be­låtna«, skrev The Times om denna inter­natio­nella ­bestseller.