Napoleon och slaget vid Marengo

Praktpjäs om slaget där Napoleon likt Hannibal tågade över alperna.

  • Författare: Paul Liska
  • Artikelnummer: 10604
  • Rikt ill. i färg
  • Inbunden, 249 sidor, Medströms Bokförlag

Erfaren militärledare redan vid 30

Napoleon hade alltid en plan för olika scenarier, något som blev tydligt i slaget vid Marengo.

Napoleon räknas till världshistoriens stora fältherrar. Men även om hans militära begåvning var fenomenal byggde hans framgångar också på en rad föregångare och inte minst på en dynamisk militär utveckling i Frankrike efter motgångarna i sjuårskriget 1756–1763. Det läser Clio i Paul Liskas praktverk ­Napoleon och slaget vid Marengo, fyllt av historiska målningar av bataljer och fram­trädande aktörer på slagfälten. Till skillnad från Magnus Olofssons breda grepp om ­Napoleons militära bana (se Napoleons fälttåg), koncentrerar sig Liska på Napoleons väg till makten och det segerrika italienska fälttåget runt sekelskiftet 1800. Hur förberedde fransmännen sig och vilka var nyckelpersonerna? Fälttåget inbegrep bland annat en farofylld marsch över alperna, där Napoleon likt Hannibal förde sina trupper över bergspassen mellan Schweiz och Italien.

Boken avslutas med glimtar ur författarens egna betydligt säkrare resor i arméns spår, från Lugano till Marengo.

 

Generallöjtnant Louis Desaix var avgörande för framgångarna på slagfältet. Han levde flärdfritt och bar alltid en enkel blå rock som han även sov i.