Napoleons fälttåg

Napoleons militära karriär och tid vid makten skildras här med både bredd och djup.

 

  • Författare: Magnus Olofsson
  • Artikelnummer: 10607
  • Ill. i sv/v
  • Inbunden, 224 sidor, Historiska Media

Lysande segrar och svidande nederlag

Det var inte väderleken som avgjorde det misslyckade ryska fälttåget, visar översikt över Napoleonkrigen.

Vid freden i Tilsit 1807 mellan Frankrike och Ryssland stod Napoleon på höjden av sin bana. Inom loppet av två år hade han betvingat Österrike, krossat Preussen och besegrat Ryssland. Det franska imperiet var det största Europa skådat sedan Karl den stores dagar, bara Storbritannien utgjorde ett reellt hot. Men det fanns orosmoln; hans hårda framfart hade väckt ont blod runt om i Europa. Fienderna växte i antal och de hade lärt sig av sina misstag på slagfältet. Triumfernas år var över, och från och med nu började Napoleons militära förmåga att vackla. »Önsketänkande och hybris, födda ur hans egna framgångar, skulle snart nog börja fördunkla hans omdöme«, skriver historikern Magnus OlofssonNapoleons fälttåg.

Böcker där fokus ligger på Napoleons krigföring är det tunnsått med, varför det här är ett välkommet tillskott i bokhyllan. Med både bredd och djup skildras den franske fält­herrens militära karriär och tid vid makten.