När Sverige blev modernt

Gregor Paulsson, Vackrare vardagsvara, funktionalismen och ...

»Fascinerande läsning …, därtill kongenialt förpackad i Annika Lyths funkisdoftande formgivning.«, Sveriges Radio.

  • Författare: Per I. Gedin
  • Artikelnummer: 8283
  • Rikt ill. i färg och sv/v
  • Danskt band, 328 sidor, Albert Bonniers Förlag

Estet i samhällets tjänst

»Fascinerande läsning …, därtill kongenialt förpackad i Annika Lyths funkisdoftande formgivning.« Sveriges Radio

Per I. Gedin hade för avsikt att skriva en biografi över Gregor Paulsson – konsthistorikern som blev direktör för Svenska Slöjdföreningen, initiativtagare till »vackrare vardagsvara« (industritillverkat bohag av svenska formgivare under 1920-talet) och inte minst till Stockholmsutställningen 1930, där funktionalismen introducerades som arkitektur och ideologi. Men det stod snart klart för Gedin att här även krävdes att han klarlade rötterna till funktionalismens idévärld, med ursprung i de rasideologier som var framträdande kring sekelskiftet 1900. När Sverige blev modernt är därför ingen renodlad biografi, även om Gregor Paulsson är dess centralgestalt, utan i lika mån en djuplodande skildring av tankarna bakom och framväxten av funktionalismen i Sverige, med sanerade stadskärnor och miljonprogramsområden som följd.

Otto G. Carlsunds konkretistutställning i parkrestaurangen Puck.

Stockholmsutställningen 1930. Huvudrestaurangen »Paradiset«.