När världen blev kristen

312-394

Om brytningstiden på 300-talet mellan den hedniska antiken och den kristna eran handlar denne franske historikers mycket läsvärda bok.

  • Författare: Paul Veyne
  • Artikelnummer: 6975
  • Häftad, 190 sidor, Daidalos

Den 29 oktober 312 utgör skiljelinjen mellan den hedniska antiken och den kristna eran. Det datumet tågade nämligen den nyligen konverterade Konstantin in i Rom efter att ha lagt den appeninska halvön under sig. Men han ställde inga krav på att hans nya tro skulle påtvingas undersåtarna, och därmed undvek han att de reste sig mot honom. I stället lät Konstantin kristendomen sakta sippra ner i samhället, samtidigt som han lät bygga kyrkor, instiftade en lag om vila på söndagar och grundade Konstantinopel.

Om denna brytningstid handlar den franske antikhistorikern Paul Veynes När världen blev kristen. Han lyfter bland annat fram särdrag som skilde kristendomen från dess hedniska konkurrenter och diskuterar vilken samhällsfunktion religionen hade under senantiken.