Nazismens idévärld

Vad var nazismen och varför handlade nazisterna som de gjorde?

  • Författare: Carl Müller Frøland
  • Översättare: Lars Ahlström
  • Artikelnummer: 10577
  • Inbunden, 623 sidor, Santérus

En ny rasordning skulle »frälsa« oss

Nazismen uppstod inte i ett idéhistoriskt vakuum.

 Nazismens idévärld av den norske idéhistorikern Carl Müller Frøland är ett utmärkt komplement till periodens huvudbok Främlingar på tåg – och till Demokratins skymning. I sitt förord påpekar författaren att det har skrivits förvånansvärt lite om varför den nazistiska ideologin hade en sådan lockelse på sina anhängare och hur den fick dem att agera som de gjorde: »Det är en sådan bok jag har velat skriva: en bok om nazismens idéhistoriska rötter, ideologiska kännetecken och psykologiska effekt på sina anhängare.«

Det är ett imponerande intellektuellt arbete som författaren har åstadkommit. Han söker sig ända tillbaka till den tyska romantiken och ser hur dess idéer radikaliserades och anpassades under åren, för att så småningom mynna ut i en ideologi som omfattade ultranationalism och ledardyrkan, rasideologi och antisemitism, våldsromantik och totalitarism. Vidare söker han svaret på den svåra frågan om orsakssammanhanget mellan ideologi och handling.

Historikern Anders G. Kjøstvedt skrev: »Det är så befriande att se en ung akademiker ge sig i kast med ett så omfångsrikt projekt – och lyckas med det«.