Niccolòs leende-historien om..

Historien om Machiavelli

Alla de maktkamper Machiavelli blev vittne till som diplomat för Florens utrikesstyrelse utgör den självklara fonden till denna högintressanta biografi.

220:-
  • Författare: Maurizio Virolo
  • Artikelnummer: 3899
  • Inbunden, 329 sidor, Atlantis

Den florentinska politikern och diplomaten Niccolò Machiavelli (14691527) tillägnade sin berömda bok Fursten åt Lorenzo de Medici: »Det är vanligt att de som vill vinna en furstes gunst närmar sig honom med gåvor«. Det var dock ingen häst eller ädla stenar han hade för avsikt att förära fursten utan »den kunskap om stora mäns handlingar, vilken jag erhållit genom en lång erfarenhet av nutida händelser och ett aldrig upphörande studium av antikens historia«. Machivaelli hoppades på att familjen Medici skulle anförtro honom ett uppdrag, om det så bara skulle vara att »vältra en sten«.

När boken utgavs hade Machiavelli nämligen nyligen fråntagits sin mycket betydelsefulla post som sekreterare i Florens utrikesstyrelse. Som sekreterare hade han hållit de styrande i staden underrättade om militära och utrikespolitiska frågor och skickats på en mängd diplomatiska uppdrag. Vid bland annat det franska hovet och hos den fruktade Cesare Borgia, hertigen av Urbino, hade han kunnat studera politiken på nära håll, erfarenheter han delar med sig av i Fursten.

I den italienske historikern Maurizio Virolis välskrivna biografi Niccolòs leende

utgör just alla de maktkamper som Machiavelli blev vittne till berättelsens självklara fond. Krigiska påvar, Savonarola, kondottiärer, kejsar Maximilian och andra utländska furstar passerar revy i denna magnifika fresk över renässansens Italien och Machiavellis liv, som inbegrep allt från vilda ritter, erotik och säll familjelycka, till tortyr och fängelse.