Nils Celsius, kyrkan och naturvetenskapen

Hans avhandling i perspektiv

För första gången föreligger Nils Celsius »kätterska« text på svenska.

239:-
  • Författare: Erik B. Karlsson, Eric Stempels
  • Artikelnummer: 10433
  • Ill. i sv/v
  • Inbunden, 160 sidor, Fri Tanke Förlag

Skriften som fick kyrkan att rasa

Med sin frispråkiga avhandling hamnade Nils Celsius mitt i striden om en ny världsbild.

År 1679 stod Nils Celsius i begrepp att lägga fram sin avhandling, De principiis Astro­no­micus propriis (Om astronomins grund­begrepp), i Uppsala. Där underströk han vikten av noggranna observationer av himlavalvet och att den heliocentriska världsbilden var den som överensstämde med de observationer som gjorts. När innehållet i hans arbete nådde den teologiska fakulteten vid universitetet ­kallades han till förhör, anklagades för ­kätteri och disputationen inställdes.

För första gången föreligger nu Nils Celsius text på svenska. Denna utgåva innehåller både den latinska faksimilen på ena sidan och den svenska översättningen på motstående sida, och till fromma för läsaren ingår även de konsistorieförhör som hölls med Celsing. Boken inleds med en fyllig bakgrundsteckning.