Nobel

Den gåtfulle Alfred, hans värld och hans pris

»En gedigen kombination av grävande forskning och välskriven levnadsteckning. […] Med Alfred Nobel i centrum har Ingrid Carlberg fångat hela det europeiska 1800-talet med dess krig, entreprenörer, kulturpersoner och stadsmän. En mer färgstark och lysande karaktärs- och tidsstudie är svår att tänka sig.« Dick Harrison

  • Författare: Ingrid Carlberg
  • Artikelnummer: 19349
  • Ill. i färg och sv/v
  • Inbunden, 636 sidor, Norstedts

Fredsivraren, dynamitsprängaren, donatorn

Alfred Nobel i helfigur

Den som väntar på något gott … Clios utvalda huvudbok Nobel – Den gåtfulle Alfred, hans värld och hans pris av Ingrid Carlberg, nominerades till 2019 års Augustpris med motiveringen: »Med finess sätter hon Alfred Nobel i ett nyanserat sammanhang socialt och politiskt, och skänker honom både liv och lust i denna biografi, sprängfylld med ny information och lärdom om en man som förändrade världen.«

Ingrid Carlberg själv skriver om sin bok att den handlar inte enbart om Alfred Nobel, hans stormiga släkt och hans dramatiska liv, utan också om tiden han levde i, om allt det han tjusades av: telegrafen, elljusen och upptäckten av bakterierna och atomerna, om fredsdrömmarna och krigen.

Hon har redan i sina tidigare böcker, bland annat i biografin över Raoul Wallenberg som tilldelades Augustpriset 2012, visat sig ha en enastående förmåga att kombinera en driven, lättillgänglig journalistisk prosa, med en forskares vetenskaplighet. Hon har sökt fram nytt källmaterial, rotat i arkiven och skrivit en berättelse som utspelar sig i Stockholm, Sankt Petersburg, New York, Hamburg och Paris.

»Hvem har tid att läsa biografier?« frågade sig Alfred Nobel själv. Förhoppningsvis alla Cliomedlemmar. Och det kommer att visa sig vara en väl använd tid! Carl Otto Werkelid har läst och fascinerats av detta mästerverk:

*

Hushållsvågen anger 1148 gram. Vad finns att säga om bokens egentliga vikt?

Inledningsvis: tala om helhetsgrepp! Och nog fanns här en rejäl helhet att greppa. Käll- och notförteckningens drygt 50 sidor låter ana åratals arbete. När författaren i sitt avslutande »tack« anger en arbetsperiod på tre och ett halvt år tänker man – hur i himlens namn hann hon med detta storverk på bara tre och ett halvt år?

För Ingrid Carlbergs biografi över Alfred Nobel är ett storverk – och en arbetsseger. Vem som helst hade, vid mötet med det material som på outtröttliga forskarvägar visat sig tillgängligt, kunnat ge upp. Inte Carlberg!

Hon har gjort det igen; biografin över Raoul Wallenberg (2012) blev högt och brett belönad, bland annat med Augustpriset. Med Nobel – Den gåtfulle Alfred, hans värld och hans pris profilerar hon sig som en av våra mest suveräna biografer.

Kan undra om hon lägger sina förtjänsttecken och kraschaner i en skokartong? Så gjorde Alfred med sina, mannen som fick tusen idéer om året men var glad om en enda visade sig genomförbar.

Ingrid Carlberg går en klassisk väg – muddrar arkiven, vänder och vrider på allt, uppsöker människor och platser, iakttar skarpt. Men det räcker inte: hon vill skildra, nöjer sig inte med att återge biografi, fakta, sakliga omständigheter, vill in i och bakom skeendet – en delikat balansgång, inte frestas till psykologisering, att övertolka. Hennes personliga verktyg är ett smidigt, flytande språk, ibland med skönlitterära stråk. Dessutom väver hon samman dåtid med nutid i osökta instick; det är sådant som håller läslusten på topp och framgångsrikt gör oss glömska av annat.

Vad är det då vi får? Inte är det bara Alfreds blott 63-åriga liv som tecknas; hela klanen Nobels liv och leverne blir en fängslande familjesaga med avstamp i 1830-talet. Bokens upptakt kommer nog att förvåna många; här finns, med en myckenhet detaljer, en bakgrundshistoria där långt fler än Alfred får pregnant gestalt – fadern, modern, bröderna, många av familjens kvinnor. Den evigt ensamme Alfred tycks ha haft sällsynt blick för kvinnlig begåvning och förmåga; han visar sig tidigt ha blivit en avgjord anhängare av kvinnlig rösträtt – förutsatt att det gällde bildade kvinnor.

Naturligtvis finns här skildringar av kära trätosystern och fredsivraren Bertha von Suttner och hans långa förbindelse med Sofie Hess; den senare urartade och blev honom en plåga, sak samma för släkten när hon efter Alfreds död 1896 övade utpressning mot familjen.

Vägen till dynamitens kungatron var knagglig, ibland ekonomiskt påver; Ingrid Carlberg skildrar bakslag och missräkningar, motstånd, olyckshändelser – inte minst den när hans lillebror Emil och fyra medhjälpare omkom i en laboratorieolycka i Stockholm 1864. Interiörerna från åttabarnsfamiljens ofta strävsamma, stridiga vardag är fulla av liv och placeras i tid och rum genom snyggt insmugna noteringar.

Och Alfred själv, ibland mer amatörkemist än ingenjör? Vi får veta en hel del om hans litterära ambitioner; att en bana som poet hägrade, att han skrev åtskilligt, och inte minst vad han läste. Därtill får vi veta att han hade magproblem och kunde ha ett jäkla humör, att hans sexdebut möjligen ägde rum i Paris, att han – inte »kräsmagad, men krångelmagad« – tycks ha haft psykologiskt betingade fysiska besvär från ungdomen. Han är generös, godhjärtad, har humor, ogillar smala svenska sängar. Han vill, när förmögenheten är ett faktum, köpa Grand Hôtel i Stockholm, sneglar med samma avsikt på Aftonbladet och Dagens Nyheter. Varför det senare? Han vill förstärka en »liberal tendens« i ett land »där folkets intelligens är 500 procent framom statsledningens«.

Biografins epilog skildrar ingående den arvstvist som blev ett faktum när Nobel, efter ett par dagars sjukdom, insomnade i San Remo. Han hade då tillgångar i nio länder och bostäder i tre. Testamentet gynnade den prisdonation som blev en världssensation, släkten fick nöja sig med betydligt mindre – Alfred var inte bekväm med ärvda förmögenheter. Osämja och långvariga förhandlingar följde. I Alfreds kassabok stod hans sista privata utgift noterad: »Diverse välgörenhet. 500 franc.«

Carl Otto Werkelid,

kulturskribent, f.d. kulturchef på SvD

Den svenska Nobelmedaljen är designad av Erik Lindberg.

 

Alfred Nobel i 18-årsåldern.

 

Sofie Hess levde mondänt på Alfred Nobels pengar och han skällde på henne när hon
kallade sig fru Nobel. Samtidigt kunde han själv adressera brev till henne under det namnet.

 

Porträttfoto som Alfred Nobel tog den sista sommaren i Sverige 1896.

 

1891 köpte Alfred Nobel dåvarande Villa Patrone i San Remo. Här syns han
tillsammans med uppfinnaren Vilhelm Unge (till höger) på arbetsbesök.

 

Vid vattnet byggdes ett badhus och inne i huset stod snart ett välutrustat laboratorium färdigt.

 

Huset på 53, avenue Malakoff i Paris köpte Alfred Nobel 1873.

 

Nobel förde flera kassaböcker. Här har han noterat
värdepapper som han lade i sin kassakista på avenue Malakoff.