Nöd och död

Den ryska ockupationen i norr 1809

»K-G Bergström lyfter förtjänstfullt fram denna tid av svåra umbäranden, både för soldaterna men inte minst för bondebefolkningen … öden som länge varit okända för de flesta, även för historieintresserade.« Dala-Demokraten

  • Författare: K.G. Bergström
  • Artikelnummer: 10450
  • Ill. i färg och sv/v
  • Inbunden, 200 sidor, Historiska Media

Det svenska fiaskot i norr

Kriget drabbade en landsända som knappt kunde försörja sig under goda år.

 I september 1809 tvingades Sverige avträda den östra rikshalvan Finland till Ryssland, efter ett utdraget krig vars slutfas utspelade sig i Norr- och Västerbotten.

Nöd och död har tv-profilen K-G ­Bergström kallat sin bok om kriget i norra Sverige, vilket dessvärre är en passande titel. Det visar sig att fältsjukan grasserade och skördade liv bland såväl militär som civilbefolkning, flera slag utspelade sig längs Norrlandskusten, däribland vid Hörnefors, Sävar och Ratan, och för allmogen skulle armodet tillta med tvångsutskrivningar av förnödenheter och kosackernas plundringar.

Redan i mars 1809 kapitulerade dock Sverige sedan general Gripenberg gett upp Kalix. Det blev början på en rysk ockupation av hela den västerbottniska kust­sträckan. Bergström följer krigs­förloppet och den politiska utvecklingen under denna dramatiska tid i svensk historia, med statskupp och europeiska stormakter som vill se en hård fred för Sverige.

 

Risken var stor att smittas av sjuk­domar som följde i krigets spår. Här besöker en officer fältskären.