Nordiska sjuårskriget

1563–1570

Ett välkommet och viktigt tillskott till litteraturen om Sveriges militärhistoria.

  • Författare: Katarina Harrison Lindbergh
  • Artikelnummer: 19359
  • Ill. i färg och sv/v
  • Inbunden, 430 sidor, Historiska Media

Personliga vendettor, blodiga strider och stora sjöslag

En totalhistoria om ett förbisett krig

Periodens utvalda huvudbok Nordiska sjuårskriget – 1563–1570 av Katarina Harrison Lindbergh, skildrar konflikten mellan Sverige och Danmark under led­ning av de krigshungriga kungarna (och kusinerna!) Erik XIV och Fredrik II. Kriget, som är det längsta mellan de två länderna och som ofta hamnat i skuggan av kommande seklers sammandrabbningar, påverkade ­utvecklingen i såväl Norden, som Östersjöområdet. Det sträckte sig från Norge i väster, till Baltikum i öster och de blodiga slagen utkämpades både till lands och till sjöss.

Författaren har tagit ett rejält grepp om hela det förödande kriget och berättar om krigshändelserna år för år. Samtidigt som de stora linjerna dras och bataljerna målas upp, stiger även enskilda aktörer fram – både män och kvinnor. Läsaren blir även varse att makten kunde växla på ett sätt som blev svårare under senare århundraden. Detta var en tid då kungamakten och länder stundtals hotades av mäktiga herrar och rika städer.

Katarina Harrison Lindbergh bygger sin berättelse på delvis tidigare ­oanvänt svenskt och danskt källmaterial, och hon lyckas skildra det första stora kriget i nordisk historia på ett både nyanserat och levande sätt.

*

Det bästa sättet att förmedla historia på är genom en god berättelse. Den goda berättelsen kännetecknas av en känsla för såväl övergripande sammanhang som detaljer som bidrar till att göra historien levande och konkret. Om berättelsen sedan kläs i en tilltalande språkdräkt har den goda möjligheter att bli fulländad. Katarina Harrison Lindberghs fascinerande bok Nordiska sjuårskriget – 1563–1570 är ett gott exempel på historiskt berättande när det är som bäst.

I flera år hade relationerna mellan ­Sverige och Danmark varit ansträngda. Båda ­länderna ville flytta fram sina positioner i Östersjö­området, vilket gjorde att deras intressen bland annat kom att krocka i Baltikum där den Tyska Ordensstaten höll på att falla samman. Maktpolitiska ambitioner, ekonomiska intressen och inte minst prestige var viktiga faktorer bakom det krig som trots ömsesidiga löften om varaktig fred, bröt ut sommaren 1563. Kriget, som var det första riktigt stora kriget i Nordens historia, kom att pågå i sju år och blev mycket blodigt. Det fördes med stor hänsynslöshet från båda håll och stora områden skövlades och brändes. Trots att kriget blev så långvarigt och så om­fattande är det förhållandevis okänt hos en större allmänhet och har kommit att hamna i skuggan av Sveriges andra krig. Hyllmetrar har skrivits om stora nordiska kriget under 1700-talets två första decennier men nästan ingenting om nordiska sjuårskriget. Därför är Harrison Lindberghs bok ett välkommet och viktigt tillskott till litteraturen om Sveriges militärhistoria.

I bokens inledande kapitel redogör författaren för de olika faktorer som låg bakom krigets utbrott. Författaren gör ett viktigt påpekande när hon konstaterar att ett av de ­vägande skälen till att det blev krig var att båda kungarna, kusinerna Erik XIV och Fredrik II, ville ha krig. Båda ansåg sig ha goda möjligheter att segra och därmed att vinna stora fördelar. Harrison Lindbergh lyfter fram att kriget inte bara var en svensk-dansk konflikt utan även involverade andra stater med intressen i ­Östersjöområdet, däribland Polen, Ryssland och hansestäderna Danzig och Lübeck. Det är lätt att glömma bort att kriget faktiskt ut­kämpades på tre fronter – i Baltikum, till havs och på det danska och svenska ­fast­landet. Inte sällan förbises de strider som ägde rum på andra sidan Östersjön.

I de följande kapitlen får läsaren följa kriget år för år. Det är en tilltalande disposition som gör det lätt att följa med i det ofta ganska komplicerade händelseförloppet. Författaren ska ha en särskild eloge för att hon också behandlar sjökriget då detta är något som sällan uppmärksammas i verk som skildrar krigen i äldre tid. Men boken är så mycket mer än bara en skildring av ett krig. Den är vad man skulle kunna tala om som en total­historia, inte bara genom att en mängd olika aspekter av kriget tas upp, utan framförallt för att boken ger en bild av vad det innebar att leva i Norden under andra halvan av 1500-­talet. Författaren berättar inte bara om striderna utan även om villkoren för dem som utan egen för­skyllan drabbades av kriget. Läsaren får möta vettskrämda män­niskor som fått sina gårdar brända och utsatts för lidande på många olika sätt. Även män­niskornas föreställnings­världar liksom den utbredda tron på järtecken presenterats. En värld femhundra år äldre än vår bringas till liv genom Harrison Lindberghs flyhänta penna.

Man skulle kunna säga att nordiska sjuårskriget är förbigånget i det stora men håg­kommet i det lilla. Författaren visar att berättelser om händelser från konflikten lever kvar på många håll trots att historieskrivningen behandlat kriget styvmoderligt. Ännu i dag talar man om de fasor som människorna i bland annat Ronneby och Söderköping fick uppleva då de hemsöktes med eld och svärd.

Katarina Harrison Lindbergh har skrivit en utmärkt bok om nordiska sjuårskriget. Det totalhistoriska anslaget gör den mycket läsvärd även för den som inte är intresserad av militärhistoria. Det är ett blivande standardverk som sett dagens ljus.

Olle Larsson
lektor i historia vid Katedralskolan i Växjö samt författare

 

Det medeltida Lübeck med sina många kyrkor och ståtliga köpmanshus. Bilden kommer från Hartmann Scheldes nürnbergska krönika från 1493, men stadens silhuett var sig lik på 1560-talet.

 

Tygmästaren Rudolf van Deventer deltog på dansk sida i sjökriget. Här har han avbildat Sankt Erik (med randiga flaggor) som strider mot Jägermeister utanför Bornholm 1565. Båda sidor skjuter fyrlod för att antända varandras fartyg.

 

En hemsk syn att skåda. Kråkorna anfaller en av sina egna. Hur tolkas ett sådant järtecken? Vem ska anfallas och skadas av sina egna? Vem kan man lita på? Illustration i Joen Petri Klints järteckenbok.

 

På himlen sågs två härar och ett flammande svärd. Krig och ofärd låg i tiden, och tecknen i skyn kunde bara tolkas som att kriget skulle fortsätta. Joen Petri Klint tecknade härarna så att en blev dansk och en blev svensk. Illustration ur hans järteckenbok.