Nusvenska

En modern svensk språkhistoria i 121 ord

Utifrån väl valda ord skildras svensk språkhistoria under senaste seklet.

  • Författare: Anders Svensson
  • Artikelnummer: 10623
  • Mjukband, 317 sidor, Morfem

Smart och rolig språkhistoria

»En språkresa som via rumpnissar, hallåmän och motböcker formar sig till en lustfylld berättelse om ett land i ständig förändring.« Patrik Hadenius.

Runt förra sekelskiftet hade så många förändringar skett i svenskan att det blev motiverat att tala om en helt ny epok: den nusvenska, där vi fortfarande befinner oss. Skillnaden är dock stor mellan hur man talade då och i dag. Nya ord har tillkommit, stavning och grammatik har delvis ändrats, influenser från engelskan är numera tydliga, m.m.

Hur svenskan utvecklats de senaste 125 åren är föremål för språkvetaren Anders Svenssons fyndiga och kunniga bok där han lotsar läsaren framåt i tiden. År för år tar han fasta på ett specifikt ord som i en miniessä får visa på både samhälls- och språkutveckling. Ordet för 1902 är bil: det är det år då ett enklare ord för den allt vanligare automobilen introduceras, och det tack vare en tävling i Danmark. Feminism, stryktipset, jokk, stockholmssyndromet, emoji – ­utifrån stora och små företeelser avtecknar sig historien och svenskan i denna oupphörligt ­intressanta bok.