Nya röster

Svenska kvinnotidskrifter under 150 år

150 år av svenska feministiska tidskrifter presenteras av tjugo ansedda skribenter. Inspirerande och viktig historieskrivning!

  • Författare: Anna Nordenstam (red.)
  • Artikelnummer: 7257
  • Ill. i färg och sv/v
  • Häftad, 288 sidor, Gidlunds förlag

Feministiska tidskrifter har funnits i över 150 år. Den första svenska, Tidskrift för hemmet, började ges ut 1850 av Sophie Adlersparre och Rosalie Olivecrona som därmed kunde göra sina röster hörda i en tid då kvinnor var uteslutna från det offentliga rummet. Redaktionen vände sig till en borgerlig läsekrets och ambitionen var att verka för kvinnofrågor i samhället. 1885 lades tidningen ner men den ersattes snart av det nybildade Fredrika Bremer-förbundets Dagny, där man debatterade sedlighet och sociala frågor men även bjöd på skönlitterära texter. Med tidskriften Framåt slogs sig en ny aktör in på scenen och under några år på 1880-talet stack den ut med inlägg som provocerade samtiden.

Det här är bara ett smakprov på den kavalkad av spännande kvinnotidskrifter som presenteras i antologin Nya röster där tjugo ansedda skribenter bidrar med texter. Vare sig de tidningar som behandlas var lång- eller kortlivade, små eller stora, borgerliga eller socialistiska närdes de av samma glödande intresse för kvinnofrågor.

 

En av de tidskrifter som presenteras i Nya röster.