Nybyggarnas liv

En mycket rikt illustrerad skildring av den norrländska allmogens vardag, med utgångspunkt i Vilhelmina socken.

369:-
  • Författare: Rolf Kjellström
  • Artikelnummer: 10497
  • Rikt ill. i färg och sv/v
  • Inbunden, 199 sidor, Carlsson Bokförlag

Naturen var deras varuhus

Värdefull dokumentation av norrländsk all­moges sysslor och vardag.

Under sin livstid samlade nybyggarpojken och folkminnesupptecknaren Nils Eriksson (1901–1980) ihop ett rikt material om nybyggar­kulturen i sin hemtrakt, Vilhelmina socken. Han samtalade med äldre – några födda så tidigt som på 1830-talet, han fotograferade och han ritade. Detta digra material ligger till grund för etnografen och etno­logen Rolf ­Kjellströms övergripande ­Nybyggarnas liv där han skildrar hur ­livet i bygden gestaltade sig »från ­vaggan till graven«, men även alla praktiska göromål som krävdes för att vardagen ­skulle fungera: odling, husbyggen, ­fiske, jakt, slåtter, mat­beredning, etc.

Redan på 1600-­­talet lockade ­den ­svenska staten med femton års skatte­frihet för dem som flyttade till Lappland och upp­odlade jord, men det var först på 1800-­talet som allt fler nappade på för­slaget. Livet nybyggarna mötte var hårt. Allt de hade att tillgå fanns i naturen och i sin relativa ­isolering utvecklade de egna arbets­metoder, seder och bruk, utifrån vad de lärt sig som barn.

 

Under sommaren då korna gav mycket mjölk tillverkades ost. Nils Erikssons mamma Hulda vid ostgrytan ute på gården. Foto 1928.