Nytt ljus över yngre västgötal

Den bestickande teorin om en medeltida lagstiftningsprocess

»Boken är underhållande hjärngymnastik, att avnjutas i koncentrerade doser, kanske årets viktigaste historiska arbete.« Gunnar Wetterberg.

385:-
  • Författare: Göran B. Nilsson
  • Artikelnummer: 6907
  • Inbunden, 293 sidor, Inst. för rättshist. forskning

»Boken är underhållande hjärngymnastik, att avnjutas i koncentrerade doser, kanske årets viktigaste historiska arbete.« Gunnar Wetterberg

Historikern Göran B. Nilsson är en ytterst nitisk forskare. Han skulle inför ett arbete titta i »Lydekini excerpter«, som av tradition har betraktats som utdrag ur Yngre Västgötalagen. Men han stötte på avvikelser som gjorde honom brydd. Det hela resulterade i omfattande systematisk textjämförelser från hans sida innan han vågade dra slutsatsen att den text som sedan många hundra år kallas »Lydekini excerpter« inte alls rör sig om några excerpter. Nilsson argumenterar övertygande för i sin bok att det i stället handlar om minnesanteckningar förda av en kyrkans man vid de förhandlingar som föregick revideringen och utvidgningen av den äldre västgötska lagen. Västgötarna var ju kristna, men de hade inrotade sedvänjor (frillor var exempelvis accepterade enligt den traditionella rättsuppfattningen), något kyrkan ville komma till rätta med i den nya lagen.

Författaren visar även att lagkommissionens arbete var en utdragen process. Krig och inrikespolitiskt tumult fördröjde arbetet, men omkring 1317 bör Yngre Västgötalagen ha förelegat i sin urversion.