Om den eviga freden

Kants skrift har fått en renässans två hundra år efter att den skrevs och går som en röd tråd genom modern freds- och konfliktforskning.

  • Författare: Immanuel Kant
  • Översättare: Alf W. Johansson
  • Artikelnummer: 10390
  • Inbunden, 138 sidor, Daidalos

Kant som politisk filosof

Den kärnfulla skriften fortsätter att påverka fredstanken i Europa, mer än två sekel efter publiceringen.

Immanuel Kants Om den eviga freden har blivit en klassiker. Den lilla skriften är uppställd som ett fiktivt fredsfördrag med en rad paragrafer, där villkoren för en varaktig fred fastställs. Kants centrala tanke var att så kallade republikanska institutioner skulle utöva kontrollen över den beslutande makten. I hans värld var det kungarna och deras rådgivare som drev fram krig på bekostnad av medborgarna, och de senare tjänade på att förenas, oberoende av nationalitet, i sin strävan efter fred.

Anledningen till att skriften kom ut 1795 var att Preussen och Frankrike samma år nått en strategisk uppgörelse av det slag som Kant menade bara uppsköt fientligheterna. Han trodde förvisso inte att fred på jorden var nära förestående – människan hade en lång väg att vandra. Men om självständiga stater underkastade sig en internationell rätt kunde fred upprätthållas.

För översättning och inledande essä står Alf W. Johansson, professor emeritus i historia.