Om den fria viljan

Det här är den första svenska översättningen av Erasmus skrift om människans fria vilja – ett ytterst laddat ämne på 1500-talet.

  • Författare: Erasmus av Rotterdam
  • Översättare: Lars Nyberg
  • Artikelnummer: 8157
  • Danskt band, 120 sidor, Artos

Erasmus vs Luther

En femhundra år gammal dispyt om den fria viljan.

År 2016 belönades Nina Burtons Gutenberggalaxens nova – en essäberättelse om Erasmus av Rotterdam, humanismen och 1500-talets mediarevolution med Augustpriset och samma år presenterade Clio en nyöversättning av Dårskapens lov. Det är därför mycket trevligt att återigen få stifta bekantskap med Erasmus och hans tankar, då Om den fria viljan från 1524 klätts i svensk språkdräkt.

Sedan 1999 utgör inte striden om viljan, nåden och den mänskliga ansträngningen en kyrkoskiljande läropunkt mellan lutheraner och katoliker, berättar Anders Piltz i sitt förord. Även om debatten om huruvida människan har en fri vilja eller inte hade pågått sedan antiken, exploderade den på 1520-talet. Martin Luther hade från början varit en beundrare av ärkehumanisten Erasmus av Rotterdam, vars Om den fria viljan gav honom incitamentet till hans egen Om den trälbundna viljan, men snart skulle de befinna sig i olika läger.

Här kan vi nu njuta av Erasmus eleganta och spirituella skrift, som tidigare aldrig översatts till svenska.