Om förståndet

Avhandling om den mänskliga naturen. Bok 1

En av de stora filosofiska klassikerna! Grundtankarna i denna första del kan sammanfattas med empirism, naturalism och skepticism.

220:-
  • Författare: David Hume
  • Artikelnummer: 3939
  • Inbunden, 320 sidor, Thales

David Humes Avhandling om den mänskliga naturen från 17391740 är en av de stora filosofiska klassikerna. I verket formuleras problem som fortfarande är aktuella och argument som ännu åberopas utvecklas. Men Humes opus är också ett försök att med dåtidens »nya« experimentella vetenskapsmetoder ge en samlad bild av det mänskliga tänkandets alla aspekter.

Verket är uppdelat i tre böcker: Bok 1 Om förståndet (som presenteras här), där ett huvudtema är spänningen mellan vetenskapsoptimism och insikten om gränserna för sinneserfarenheten. Grundtankarna skulle även kunna sammanfattas med: empirism, naturalism och skepticism.

I Bok 2 behandlas de mänskliga passionerna och i Bok 3 principerna för moraliskt tänkande. (Båda böckerna kommer att ges ut på svenska.)