Om hasch

»Tog hasch klockan sju på kvällen efter att ha ­tvekat en lång stund.«

249:-
  • Författare: Walter Benjamin
  • Översättare: Linnéa Deurell
  • Artikelnummer: 10378
  • Mjukband, 165 sidor, ellerströms

En kultförklarad flanör röker på

Drogprotokollen skulle få stor inverkan på Benjamins liv och verk.

Walter Benjamin, den inflytelserike tyske litteraturvetaren och författare till bland annat Passagearbetet, var under några år på 1920- och 1930-talen försöksperson i ett hasch­experiment. Under kontrollerade former skulle han och några vänner berusa sig på narkotikan och läkare observera dem i ­syfte att bättre förstå psykisk sjukdom. Själv intresserade sig Benjamin för hur han i ­dröm- och rustillståndet betraktade sam­hället och ­kulturen.

Under försöken ingick det att deltagarna förde så kallade drogprotokoll, och dessa samt skisser och textfragment ligger till grund för Om hasch. Den nätta skriften ger en fascinerande inblick i drogförsökens betydelse för Benjamins tankevärld. För ett intresseväckande förord står Isabelle Ståhl, som placerar Benjamins text i skärnings­punkten mellan medicinskt protokoll och skön­litterärt utforskande.