Om historien

Att lära av det förflutna

Vad kan vi kan lära oss av historien? Textsamling från Engelsbergsseminarierna 2019.

  • Författare: Kurt Almqvist & Mattias Hessérus (huvudred.)
  • Översättare: Margareta Eklöf
  • Artikelnummer: 10609
  • Rikt ill. i färg och sv/v
  • Inbunden, 377 sidor, Bokförlaget Stolpe

Vägen framåt går via historien

»Vi måste helt enkelt återupptäcka den ädla konsten … att lära av historien.«, ur boken.

Varje år samlas forskare och andra inbjudna från hela världen i Engelsberg i Västmanland för att avhandla aktuella frågeställningar ur ett historiskt perspektiv. År 2019 diskuterades huruvida vi kan lära av det förflutna. Kan man titta på händelser från förr och med hjälp av dem lösa samtidens politiska och ekonomiska konflikter?

Föreläsningarna har samlats i den ­vackra volymen Om ­historien, där skribenterna tillämpar historien på nutida företeelser. Vad kan det gamla Aten lära oss om demokratins kris? Kan lärdomar från West­faliska freden appliceras på konflikten i Mellanöstern? Hur präglar ­hi­storien dagens ­Ryssland och Kina och vad säger det om framtiden? Bland författarna märks såväl professorer i historia, psykologi och statsvetenskap, som journalister, kolumnister och diplomater, och gruppen är påtagligt internationell. De svenska bidragen är skrivna av journalisten och författaren Nathan Shachar, Gudrun Persson, specialist på rysk historia, samt Karin Svenborg-­Sjövall, chef för Timbro. Samt­liga 27 texter är översatta till svenska.